Fremtidsfullmakt er et alternativ til at staten oppnevner verge. Med en fremtidsfullmakt kan du selv velge den personen du ønsker skal ta vare på dine interesser, og du har stor frihet til å bestemme hva den som får fullmakt kan og ikke kan gjøre. Loven definerer en fremtidsfullmakt på følgende måte: «En fremtidsfullmakt er en…