Skal du kjøpe eller selge fast eiendom kan vi bistå i begge roller innen alle spørsmål, dersom det oppstår tvist i etterkant.

Er det forhold innen entreprise kan vi bistå selskaper i forberedelser og gjennomføring av prosjekter som skal selges. Vi hjelper dere gjerne med utforming av kontrakter, med alle berørte parter. Oppstår det tvister knyttet til entrepriseforhold kan vi bistå i tvisteløsning og eventuelle rettslige prosesser.

Vi har også kompetanse til å bistå ved ekspropriasjon, samt odel- og festeinnløsning.

Ved leie av bolig og næringslokale kan vi bistå både utleier og leietaker ved utforming av leieavtaler samt tvisteløsning dersom uenighet oppstår.