Prisene på advokattjenestene vil variere ut fra saksområde, erfaring med fagfeltet hos advokaten og sakens kompleksitet. Vi har timepriser fra og med det som fremgår her:

Arbeid  Kroner Mva. Totalt NOK
Advokat, fra og med 1 600 400 2 000
Advokatfullmektig, fra og med 1 300 325 1 625
Assistent/sekretær 700 175 875
Ektepakt pr. time 1 600 400 2 000
Testament pr. time 1 600 400 2 000
Samboeravtale, fastpris 5 000 1 250 6 250
Fremtidsfullmakt, fastpris 3 200 800 4 000
Oppgjør eiendom, fastpris 12 000 3 000 15 000

Det beregnes timebruk avrundet oppad for hver påbegynte 15 minutter.

Utlegg i saken vil komme i tillegg.

Timesatsen vil bli opplyst om i forbindelse med starten av oppdraget.

Du kan få dekt 80 % av advokatkostnadene gjennom forsikringsselskapet ditt når du står i en tvist. Kontakt advokat hvis du har spørsmål rundt forsikringsdekning.

I enkelte tilfeller kan du også ha krav på fri rettshjelp – hvor det offentlige dekker dine advokatkostnader. Som hovedregel må inntektene være kr 320 000 for enslige og kr 490 000 for samboere og ektefeller. Fri rettshjelp gjelder for spesielle sakstyper. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.