Prisene på advokattjenestene vil variere ut fra saksområde, erfaring med fagfeltet hos advokaten og sakens kompleksitet. Vi har timepriser fra og med det som fremgår her:

Arbeid  NOK Mva. Totalt NOK
Advokat, fra og med 1 900 475 2 375
Advokatfullmektig, fra og med 1 500 375 1 875
Assistent/sekretær 800 200 1 000
Ektepakt pr. time 1 800 400 2 000
Testament pr. time 1 800 400 2 000
Samboeravtale, fastpris 5 000 1 250 6 250
Fremtidsfullmakt, fastpris 3 200 800 4 000
Oppgjør eiendom, fastpris 12 000 3 000 15 000

Det beregnes timebruk avrundet oppad for hver påbegynte 15 minutter.

Utlegg i saken vil komme i tillegg.

Timesatsen vil bli opplyst om i forbindelse med starten av oppdraget.

Du kan få dekt 80 % av advokatkostnadene gjennom forsikringsselskapet ditt når du står i en tvist. Kontakt advokat hvis du har spørsmål rundt forsikringsdekning.

I enkelte tilfeller kan du også ha krav på fri rettshjelp – hvor det offentlige dekker dine advokatkostnader. I noen saker får du dekket kostnadene uavhengig av dine inntekter. Dette gjelder blant annet i barnevernsaker, vurdering av anmeldelse for voldtekt, voldsoffersaker og militærnekting. I saker som gjelder blant annet oppsigelse i arbeidsforhold, barnefordeling, ekteskapsbrudd, samlivsbrudd må inntektene være under kr 350 000 for enslige og kr 540 000 for samboere og ektefeller.  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.