Advokat Lars Erik Solli har bred juridisk erfaring. Han har jobbet innenfor de fleste rettsområder, men har særlig innsikt i kjøpsrettslige forhold, fast eiendoms rettsforhold, familierett, arverett, behandling av dødsbo, samt konkurs. Advokat Solli er fast bostyrer for Trøndelag tingrett i konkurssaker, samt offentlige dødsbo- og skilsmisseskifter. I tillegg er han fast medhjelper for Trøndelag tingrett ved tvangssalg av fast eiendom.

LES MER →

Soligard er en erfaren advokat som har jobbet og jobber i offentlig forvaltning. Soligard har bred erfaring, og jobber mye med erstatning, forvaltning og fast eiendom.

LES MER →

Helberg har bred erfaring som advokat, og jobber mye med erstatning, fast eiendom rettsforhold, barnefordeling, arv og familierett.

LES MER →

Hoff har en varierende yrkesbakgrunn, og bistår våre advokater.

– TA KONTAKT –