Fjærning av trær uten lov

Spektor Advokat AS bisto tomteeier i sak hvor nabo ulovlig hadde felt 36 trær på eiendommen.

Det ble fremmet krav om erstatning som naboen avslo. Naboen mente at den ulovlige trefellingen kun tilsvarte et økonomisk tap på rundt 5 000,- kr og tilbød seg å betale dette beløpet. Søksmål ble derfor reist for Trøndelag tingrett med krav om erstatning. Tingretten konkluderte med at naboen måtte betale 200 000,- kr på bakgrunn av den ulovlige hogsten.

Har du opplevd ulovlig trehogst fra nabo, eller andre nabotvister, er du velkommen til å kontakte Spektor Advokat AS for en uforpliktende prat og 30 minutter gratis juridisk rådgivning.

Påkjørt av el-sparkesykkel

Spektor Advokat AS bistod hvor den forulykkede kjørte med en e-sparkesykkel. Vedkommende ble påkjørt av en bil ved innkjøringen til en parkeringsplass. Ulykken medførte tre brudd i hoften og flere andre skader. Et aktuelt spørsmål er hvilket vern den som blir skadet på el-sparkesykler har i slike situasjoner.

Bilens forsikringsselskap erkjente å dekke kostnadene til den uheldige.

Dersom du har vært utsatt for en ulykke på el-sparkesykkel, kan Spektor Advokat AS tilby en gratis uforpliktende rådgivning for å finne ut hvilke rettigheter du har.