Felling av trær uten tillatelse fra grunneier

Vi bisto i en sak hvor naboen uten tillatelse hadde felt 36 trær fra vår klients eiendom.

Naboen ville kun betale et mindre beløp for trefellingen. Naboen mente at det økonomiske tapet var på rundt kr 5 000. Søksmål ble derfor reist for Trøndelag tingrett med krav om et betydelig høyere beløp. Tingretten konkluderte med at naboen måtte betale kr 200 000.

Har du opplevd ulovlig trehogst fra nabo, eller andre nabotvister, er du velkommen til å kontakte Spektor Advokat AS for en uforpliktende prat og 30 minutter gratis juridisk rådgivning.

Påkjørt av el-sparkesykkel

Vi bistod hvor den forulykkede kjørte med en el-sparkesykkel. Vedkommende ble påkjørt av en bil ved innkjøringen til en parkeringsplass. Ulykken medførte tre brudd i hoften og flere andre skader. Et aktuelt spørsmål var hvilket vern den som ble skadet på el-sparkesykkelen hadde. Bilens forsikringsselskap erkjente å dekke skaden.

Dersom du har vært utsatt for en ulykke på el-sparkesykkel, kan vi tilby en gratis uforpliktende rådgivning for å finne ut hvilke rettigheter du har.