Arbeidsrett definerer hvilke vilkår som gjelder i arbeidslivet. Arbeidsretten omhandler rettsreglene mellom partene i et ansettelsesforhold – arbeidsgiver og arbeidstaker. Det styrende lovverket er arbeidsmiljøloven.

Vi kan bistå deg i rådgivning og konflikthåndtering knyttet til tvister på arbeidsplassen. Vi har kompetanse til å bistå både bedrifter, fagforeninger og privatpersoner.

Det beste resultatet oppnås dersom konflikten blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt – vi kan hjelpe med forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og følger prosessen gjennom arbeidsretten og de alminnelige domstoler.

Klassiske problemstillinger som du kan ha behov for bistand til kan være:

• Brudd på den inngåtte arbeidsavtalen
• Erstatningskrav mot arbeidsgiver
• Mobbing og trakassering på arbeidsplassen
• Nedbemanning/permittering/omorganisering
• Sluttpakke
• Spørsmål knyttet til lønn