KONTAKTINFORMASJON

Tel: 940 71 262
ida@spektor.no

FAGOMRÅDER

Arv

Familierett

Konkurs

Tvangssalg

    Fast eiendom

    Eiendomsmegling

Utdanning:

Master i rettsvitenskap – Aalborg Universitet, oktober 2022.

     Bachelor i psykologi – NTNU, juni 2021

T
ETT OG GOD OPPFØLGING AV MINE KUNDER ER VIKTIG FOR MEG
.

Advokatfullmektig Ida Marie Børseth har juridisk utdannelse fra Norge og Danmark. Hun har arbeidet med immaterialrett hos Patrade i Danmark før hun kom til oss. I tillegg til det juridiske har hun utdanningsbakgrunn fra psykologi.

Ida arbeider hovedsakelig med arverett, familierett og fast eiendom. Herunder også salg av fast eiendom og oppgjørsoppdrag i vårt eiendomsmeglingsforetak Strandkanten Eiendomsmegling.

Kontakt oss