Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget ønske.

Tiltales du i en straffesak vil det være en fordel med bistand fra advokat helt fra starten av etterforskningen til saken er avsluttet, enten i rettsinstansen eller at den blir henlagt.

Vi anbefaler våre klienter å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning og følge saken tett.

Dersom det blir tatt ut tiltale vil retten i de fleste tilfeller dekke salær for forsvarer. Retten dekker alltid salæret dersom du blir varetektsfengslet. Bistand fra advokat vil i de fleste tilfeller være gratis for den som er siktet.
Trenger du bistand mens det er en pågående etterforskning, men det ikke er tatt ut tiltale må klienten normalt dekke salæret selv. Dersom en straffesak blir henlagt kan den som ble siktet i saken levere søknad om å få refundert sine utgifter fra det offentlige.

For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede søke om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Skulle tiltalen ende med henleggelse eller frifinnelse, kan vi bistå deg med å kreve erstatning for uberettiget forfølgning.