Arv og skifte
For å sikre seg mot konflikter og forsikre seg om at ens ønsker blir fulgt, kan god planlegging av arveoppgjøret gjøre prosessen etter dødsfall enklere. Fordeling av hvem som skal få boligen eller hytta – barna fra første ekteskap eller nåværende ektefelle?

Vi har kompetanse til å bistå med planlegging av arveoppgjøret og skifteoppgjør. Vi kan hjelpe med praktiske detaljer rundt testamente, bo-opptegningen, fullmakter og fordelingen av eiendeler, samt komme med råd om skifte/uskifte.

Vi har også bred erfaring innen utarbeidelse av ektepakt, samboerkontrakter og testamente.

Vi har kompetanse om det økonomiske oppgjør etter samboerforhold og skifteoppgjør ved skilsmisse. Vi har inngående/god kjennskap til de rettigheter du har og kan hjelpe deg med å inngå avtaler som sikrer deg økonomisk etter bruddet.