Barnevernsrett

De fleste saker innen barnevern starter ved et varsel eller inngrep gjennom akuttvedtak fra barnevernet. Slike inngrep oppleves som dramatiske og det kan hjelpe å ha en advokat som støtter deg og taler for deg i en vanskelig situasjon.

Vi har kompetanse til å bistå foreldrene eller barnet ved omsorgsovertakelse etter barnevernlovens § 4-12, akuttplassering etter § 4-6 og tvangsplassering etter § 4-24.

I de tilfeller hvor barnet har vært tatt fra hjemmet kan det være behov bistand til tilbakeføring av omsorg eller bistand i saker som gjelder samvær mellom foreldre og barn. Vi kan bistå både i fylkesnemnda og hos domstolene.

I saker som gjelder tvang i form av akuttvedtak eller omsorgsovertakelse, har du som privat part krav på gratis advokathjelp. Dette gjelder også i saker om tilbakeføring av omsorg eller saker om endring av foreldres samvær med barn som er plassert i fosterhjem.