Viser det seg at den nye bilen du har kjøpt har feil eller mangler? Har du blitt utsatt for en forsinkelse av en vare som gjør at du lider et økonomisk tap? Har selger eller megler ikke overholdt opplysningsplikten? Innehar din nyoppførte bolig feil og mangler som er påført av entreprenøren?

Avtaler inngås av de fleste daglig, uten at det tenkes særlig over formaliteter eller hvilke konsekvenser som kan gjøres gjeldene med bakgrunn i den inngåtte avtalen.

Reglene i kontraktsretten handler om partenes rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler. Våre advokater kan bistå deg i alle faser av avtaleforholdet – fra de innledende samtalene til signering av avtalen og tolkning av kontrakten dersom det oppstår spørsmål i etterkant.

Vi bistår deg med utforming av avtaler og kontrakter, samt rådgivning og bistand i tvister av ulik art innenfor kjøps- og avtalerettens område.