Konkurs kan forekomme både hos privatpersoner, selskaper og andre foretak. Når man blir begjært konkurs blir man gjerne omtalt som ”skyldner”.

Når konkurs blir åpnet mister skyldner rådighet over eiendeler og midler, og det blir oppnevnt en bobestyrer som overtar disposisjonsretten over disse eiendelene. Det vil bli tatt en fullstendig gjennomgang av skyldners økonomi, denne gjennomgangen vil gi bobestyrer en oversikt over hva som er av verdier og hvor stor gjelden er.

Situasjonen kan være fortvilende og det kan råde stor usikkerhet på hvilke rettigheter man har som skyldner.
Vi har kompetanse til å bistå deg i slike tilfeller og kan ivareta dine interesser på en god måte. Dersom du går personlig konkurs vil ikke gjelden bli slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal skyldner personlig dekke med framtidige inntekter.

Dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere. Aksjeselskapet slettes, noe som betyr at gjelden aldri vil bli betalt.

Det er ikke straffbart å gå konkurs. En annen sak er at konkursen kan avdekke straffbare handlinger, som for eksempel manglende føring av regnskap.