Selskapsretten innbefatter selskapets rettsstilling, regler om selskapet formue, gjeld, organisasjon, medlemmers rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforhold. Vi kan bistå i de fleste temaene hvor selskapsrettslige problemstillinger blir berørt.