Vi tilbyr hjelp utenfor de fagfelt som er spesielt nevnt under våre fagfelt. Vi har erfaring fra blant annet:

– vergemål
– klage over vedtak fra NAV eller annet forvaltningsorgan
– utlendingsrett