Advokater som driver med alminnelig advokatpraksis har kompetanse innen en rekke ulike fagområder. Dette kan inkludere:

  1. Familierett: Advokater med kompetanse innen familierett hjelper klienter med å løse spørsmål knyttet til skilsmisse, samlivsbrudd, barnefordeling og barnebidrag.
  2. Arbeidsrett: Advokater som spesialiserer seg på arbeidsrett hjelper både arbeidstakere og arbeidsgivere med å løse konflikter og spørsmål knyttet til arbeidsforhold.
  3. Eiendomsrett: Advokater som har kompetanse innen eiendomsrett hjelper klienter med å løse spørsmål knyttet til kjøp, salg og eierskap av eiendom.
  4. Forbrukerrett: Advokater som har kompetanse innen forbrukerrett hjelper klienter med å løse spørsmål knyttet til forbrukerkontrakter, klager på varer og tjenester, og andre spørsmål som gjelder forbrukerbeskyttelse.
  5. Kontraktsrett: Advokater med kompetanse innen kontraktsrett hjelper klienter med å forstå og tolke ulike typer av kontrakter, og med å løse spørsmål som oppstår når kontraktene ikke blir oppfylt.
  6. Erstatningsrett: Advokater som spesialiserer seg på erstatningsrett hjelper klienter med å få erstatning for skader eller tap de har lidt som følge av uaktsomhet eller annet ansvarliggjørende forhold.

Dette er bare noen få eksempler på de ulike fagområdene som alminnelig advokatpraksis dekker. Det finnes mange andre fagområder innenfor advokatfaget, og advokater kan ha spesialisering innen flere ulike områder samtidig.