KONTAKT

Tel: +47 467 71 474
gunnarsdatter@spektor.no

FAGOMRÅDER

Barnevernsrett

Barnefordeling

Fast eiendoms rettsforhold

Forvaltningsrett

Strafferett

Arv og skifte

UTDANNELSE

Bachelor i sosialt arbeid – 2006.

Master i rettsvitenskap – 2020

J
eg jobber mest med straffesaker, barnevern og barnefordeling
Advokatfullmektig Gunnarsdatter har spesialisert seg innen strafferett. For øvrig arbeider hun innenfor de fleste rettsområder.