KONTAKT

Tel: +47 97 30 40 10
soligard@spektor.no

FAGOMRÅDER

Fast eiendoms rettsforhold →
Erstatningsrett →
Fast eiendom →
Arbeidsrett →

ARBEIDSERFARING

Trondheim kemnerkontor – 2008

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – 2009-2014

Huseiernes advokatkontor – 2015-2017

NTNU – 2017-

Spektor Advokat AS – 2018-

UTDANNELSE

Master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo 2008.

E
RSTATNINGSRETT  JOBBER  JEG  MEST  MED

Lennart Soligard har mastergrad i rettsvitenskap fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo fra 2008. Han har en variert yrkesbakgrunn med flere års arbeidserfaring innenfor offentlig forvaltning, blant annet som rådgiver og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved oppvekst- og utdanningsavdelingen. Soligard arbeidet som advokatfullmektig hos Huseiernes Advokatkontor.

I tillegg til å inneha bred kompetanse innenfor rettsområder som regulerer rettsforholdet mellom individet og offentlig forvaltning (stat og kommune), har Soligard kompetanse innenfor rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, avtalerett, eiendomsrett og erstatningsrett.